امام صادق (علیه السلام): هيچ بنده اي در ماه شعبان روزه زياد نمي گيرد مگر اينکه خداوند امور معيشتي اش را اصلاح ميگرداند و شر دشمنش را بر طرف مي نمايد .